Wat is vreemd vermogen?

Het vreemd vermogen wordt opgebouwd uit de schulden en / of verplichtingen die je bedrijf heeft en is onderdeel van de creditzijde (passiefzijde) van de balans. De creditzijde van de balans bestaat uit het vreemd vermogen (de schulden) en het eigen vermogen van het bedrijf. Je kan het vreemd vermogen van je bedrijf dan ook berekenen door het eigen vermogen af te trekken van de schulden (passiva) van je bedrijf.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kortlopende schulden en langlopende schulden. Kortlopende schulden zijn schulden met een looptijd van minder dan een jaar zoals handelsschulden aan leveranciers, overige kredieten en kortlopend krediet. Langlopende schulden zijn schulden met een looptijd van langer dan een jaar zoals een hypotheek of een converteerbare lening. 

Wat is vreemd vermogen op lange termijn?

Het vreemd vermogen op lange termijn bestaat dan ook uit schulden met een looptijd van langer dan een jaar zoals een hypotheek of een converteerbare lening. Kortlopende schulden zijn daarentegen schulden met een looptijd van minder dan een jaar zoals handelsschulden aan leveranciers, overige kredieten en kortlopend krediet. 

Wat is vreemd vermogen op korte termijn?

Het vreemd vermogen op korte termijn zijn dan ook schulden met een looptijd van minder dan een jaar zoals handelsschulden aan leveranciers, overige kredieten en kortlopend krediet. Langlopende schulden zijn daarentegen schulden met een looptijd van langer dan een jaar zoals een hypotheek of een converteerbare lening.