Wat is winst uit onderneming?

Winst uit onderneming is de winst die een natuurlijk persoon uit een eenmanszaak, een vof of maatschap geniet. Deze winst wordt belast in box 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Je berekent de winst uit onderneming door de winst te verminderen met de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.
Wil je dat de belastingdienst je inkomsten kenmerkt als winst uit onderneming, dan moet je aan de volgende vuistregels voldoen:
• Je hebt minimaal drie opdrachtgevers.
• Er is geen gezagsverhouding tussen jou en je opdrachtgever. Als je vrij bent in de manier waarop je de opdracht uitvoert (bijvoorbeeld wat betreft de indeling van je werkuren), pleit dit voor je ondernemerschap.
• Je presenteert je als ondernemer, bijvoorbeeld door een site, visitekaartjes, eigen briefpapier.