Wat is winst voor belastingen?

De winst voor belastingen is het resultaat dat een onderneming ook daadwerkelijk geboekt heeft met de bedrijfsvoering. Hier zijn alle kosten en opbrengsten die een bedrijf gemaakt heeft, in opgenomen.

Dit is exclusief de belastingen die een onderneming moet betalen en daarom wordt het ‘winst voor belastingen’ genoemd. Dit is een betere indicator van hoe goed het gaat met het bedrijf dan wanneer je dit na aftrek van de belastingen doet.

Per ondernemingsvorm verschilt het welke belastingen je moet betalen en het kan dus zijn dat de ene onderneming eigenlijk beter gepresteerd heeft dan de andere maar meer belasting heeft moeten afdragen.

Je berekent de winst voor belasting door eerst de brutowinst te berekenen (opbrengsten uit verkoop min de productiekosten) en de bedrijfskasstroom te berekenen (brutowinst min operationele kosten). Operationele kosten zijn kosten voor personeel en eventuele verkoopkosten.

Bij dit bedrag worden de operationeel opbrengsten opgeteld. Dit zijn bijvoorbeeld inkomsten uit licenties.

Van de bedrijfskasstroom worden vervolgens de afschrijvingen op kapitaalgoederen, leningen en overige zaken afgetrokken. Het overgebleven bedrag is het bedrijfsresultaat. Dit resultaat verminder je met het financieel resultaat (rentekosten, opbrengsten van beleggingen etc.) en zo wordt de winst voor belastingen berekend.