Wat zijn inkomsten uit subsidie?

Inkomsten uit subsidie zijn inkomsten die door subsidiegelden worden verkregen. Je kunt te maken krijgen met verschillende vormen van subsidie.
Of je over de subsidie btw moet betalen, hangt ervan af of je een tegenprestatie levert.

De Belastingdienst geeft aan dat je over de volgende gevallen btw betaalt over de subsidie.
• Je levert een tegenprestatie aan jouw afnemer of groep van afnemers en de subsidie is een vergoeding voor de tegenprestatie. De hoogte van het subsidiebedrag dat je krijgt, houdt bovendien rechtstreeks verband met de prestatie. Bijvoorbeeld de prijssubsidie: je krijgt een subsidie per verkocht toegangsbewijs voor een evenement om zo de toegangsbewijzen tegen een lagere prijs te kunnen verkopen.
• De subsidieverstrekker heeft rechtstreeks voordeel van de activiteiten waarvoor hij de subsidie geeft. Bijvoorbeeld als u van een bierbrouwer een ‘subsidie’ krijgt in ruil voor het exclusieve recht om tijdens het evenement bier te verkopen. Uw organisatie levert voor de ‘subsidie’ dan een tegenprestatie. U betaalt btw over het bedrag dat u van de bierbrouwer krijgt.
Als je geen tegenprestatie levert voor de subsidie, dan hoef je ook geen btw te betalen.