Wat zijn installatie verkopen?

Bij installatie verkopen en montage van goederen ben je omzetbelasting verschuldigd in het EU-land waar de installatie of montage plaatsvindt. Dit is een uitzondering op de normale regel wat betreft de btw-regels voor het zakendoen met het buitenland.

Wat zijn installatie/afstandsverkopen binnen de EU?

Bij installatie en montage van goederen ben je omzetbelasting verschuldigd in het EU-land waar de installatie of montage plaatsvindt. Is er sprake van afstandsverkopen, dan ben je omzetbelasting verschuldigd in het EU-land waar de goederen naartoe gaan. Dit is een uitzondering op de normale regel wat betreft de btw-regels voor het zakendoen met het buitenland.