Wat zijn kosten?

Kosten zijn in de boekhouding en de jaarrekening alle posten die aan de debetzijde (passiva) van het resultaat geboekt worden. De kosten die in een bedrijf gemaakt worden, kunnen op verschillende wijzen worden geclassificeerd:

  • Een indeling naar kostensoorten en/of kostenplaatsen
  • Een indeling in constante kosten en variabele kosten
  • Een indeling in directe kosten en indirecte kosten

Wat zijn directe kosten?

Directe kosten zijn kosten die vrij gemakkelijk (direct) zijn toe te wijzen aan een product, dienst of project. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld materiaal, grondstoffen en uren van direct personeel. De overige kosten vallen onder de indirecte kosten.

Wat zijn indirecte kosten?

Indirecte kosten zijn alle kosten die niet onder de directe kosten vallen. Directe kosten zijn kosten die vrij gemakkelijk (direct) zijn toe te wijzen aan een product, dienst of project. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld materiaal, grondstoffen en uren van direct personeel. Indirecte kosten worden ook wel vaker overhead kosten genoemd.

Wat zijn overhead kosten?

Overhead kosten, ook wel vaste lasten genoemd, zijn kosten die een organisatie aan de eigen organisatie besteedt. Hierbij kan je denken aan managementfees, kosten van administratie, ICT, accountantskosten en energiekosten. Sommigen geven indirecte kosten als synoniem voor overhead kosten maar een vaste definitie van overhead kosten is er niet.