Wat zijn telefoonkosten?

Telefoonkosten zijn alle zakelijke kosten die gemaakt zijn voor mobiele en vaste telefonie.

Als de telefoon alleen zakelijk gebruikt wordt, dan mogen deze kosten vaak worden afgetrokken van de belasting.

Wordt de telefoon ook privé gebruikt, dan moet je een splitsing aanbrengen tussen het aandeel bedrijfskosten en het privé-aandeel in de uitgaven.