Wat is een winst- en verliesrekening?

De winst- en verliesrekening is een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming gedurende een periode, meestal een jaar. Het is samen met de balans en het kasstroomoverzicht onderdeel van de jaarrekening. Een winst- en verliesrekening wordt ook wel...

Wat is een privé-onttrekking?

Privéonttrekking is een uitgave voor jezelf die je hebt betaald uit je ondernemersvermogen. Deze onttrekkingen verminderen dus het vermogen van je onderneming.  De kosten zijn helaas niet aftrekbaar van de ondernemerswinst. Het zijn namelijk geen zakelijke kosten.  De...

Wat is een privé transactie?

Privé transacties zijn aankopen met je privérekening die je doet voor je onderneming. Je wilt dit in je boekhouding gescheiden onderbrengen. Het is immers van belang om zakelijk en privé goed van elkaar te scheiden.  In je boekhouding zal je dus aparte rekeningen...

Wat is een kilometerregistratie?

Kilometerregistratie, ook wel rittenregistratie genoemd, is het bijhouden van de gereden kilometers met de auto van de zaak. Je kunt met een sluitend en controleerbare kilometerregistratie fiscaal voordeel behalen.  Hoe ziet een sluitende kilometerregistratie eruit?...

Wat is een kasboekhouding?

De kasboekhouding (ook wel journaal genoemd) wordt zowel bij het enkel boekhouden als bij het dubbel boekhouden gebruikt. Hierin wordt in chronologische volgorde alleen alle inkomsten en uitgaven genoteerd, geen opbrengsten en kosten.  Bij het dubbel boekhouden wordt...

Wat is een kasboek?

Een kasboek is een onderdeel van de financiële boekhouding. In een kasboek staan alle contante betaalde transacties die de onderneming heeft gemaakt in chronologische volgorde. Aangezien het herleiden van de contante betalingen na langere tijd nagenoeg onmogelijk is,...