Wat is een privé transactie?

Privé transacties zijn aankopen met je privérekening die je doet voor je onderneming. Je wilt dit in je boekhouding gescheiden onderbrengen. Het is immers van belang om zakelijk en privé goed van elkaar te scheiden.  In je boekhouding zal je dus aparte rekeningen...

Wat is een kasboek?

Een kasboek is een onderdeel van de financiële boekhouding. In een kasboek staan alle contante betaalde transacties die de onderneming heeft gemaakt in chronologische volgorde. Aangezien het herleiden van de contante betalingen na langere tijd nagenoeg onmogelijk is,...

Wat is een grootboek?

Het grootboek is de verzamelnaam voor alle uitgaven en ontvangsten op grootboekrekeningen. De balans aanpassen wanneer er een mutatie in één van de posten plaatsvindt, is tijdrovend en de kans op fouten is groot. Daarom wordt er vaak gewerkt met een grootboek. Het...

Wat is een beginbalans?

De beginbalans ook wel startbalans genoemd, is een overzicht van alle bezittingen, het vreemd vermogen (de schulden) en het eigen vermogen aan het begin van een periode. Meestal zijn de cijfers van de beginbalans gebaseerd op de eindbalans van de voorgaande periode....

Een auto op de balans?

Een auto op de balans plaatsen? Dan mag je alle kosten (zoals brandstof, APK, parkeergeld, de verzekering en afschrijvingskosten) van je winst aftrekken. Gebruik je de auto voor de onderneming en rijd je minder dan 500 kilometer per jaar privé? Dan is de auto...