Wat is een balans?

De balans geeft een overzicht van de financiële situatie van je onderneming op een bepaald moment.Je kunt een balans op elk gewenst moment aanmaken, maar meestal wordt deze aan het einde van het boekjaar opgesteld. Samen met de winst en verliesrekening en...