KENNISBANK JAARREKENING

Wat is een jaarrekening? Allereerst is het van belang om aan te geven wat een jaarrekening precies is. Een jaarrekening geeft de financiële situatie van een bedrijf weer. Meestal wordt dit jaarlijks opgemaakt. De jaarrekening bestaat uit een balans en winst-en...